RZME

[๐๐‘๐„๐Œ๐ˆ๐”๐Œ] - ๐‘๐™๐ฎ๐ฅ๐ซ๐š๐ก - Efficient Zulrah killer | 1,5 -3m+ p/hr | 15hr+ proggy | Dynamic signature | GE Sell + Restocking | Highscores | Custom delay

Recommended Posts

RZME ย ย 

- Added Augury and Rigour support

- Added Automatic decanting potions support (You'll need to have a ring of wealth in bank)

12cdd667761a36d5d6335320fb77f2f8.pngย 

Edited by RZME

Share this post


Link to post
RZME ย ย 
19 hours ago, nikeej4k said:

Hello bro, have you added the magic only mode? Also to hide behind the pillars when I touch the magic phase of zulrah, thanks bro. And thank you again for providing such excellent service and putting together such a great bot


ย 

You can just set your gear twice (same for magic and same for range) , I'll add an adjusted mage only strategy soon ๐Ÿ™‚

On 10/27/2018 at 3:50 PM, bajumbo said:

ย 

ย 

great thanks, i cant actually get it to work though. i am at the clan wars chest. after taking stuff out it closes bank and will not move.

ย 

just had an issue where after clicking finish on settings menu, the cursor was just kind of shaking around and not doing anything.

ย 

will keep trying probably something wrong on my end.ย 

ย 

https://imgur.com/a/5vNOqGXย 

ย 

that is where i get stuck everytime. withdraws the stuff then that.

I've added range only/mage only support. Just set your gear twice. Strategy won't differ tho, needs to be adjusted in the coming weeks

Share this post


Link to post
titsydude ย ย 
36 minutes ago, titsydude said:

i am having problems to set my gear, what should i do?

ย i have solved gear problem, really cool script man! However i have a little issue when i go back to clan wars, it afk and moves the mouse in inventory.

Share this post


Link to post
RZME ย ย 
6 hours ago, titsydude said:

ย i have solved gear problem, really cool script man! However i have a little issue when i go back to clan wars, it afk and moves the mouse in inventory.

Add me on discord: rez7m#7555 and send me the log

Share this post


Link to post
RZME ย ย 

- Added ring of suffering support (including recharging)

- Optimized sorting inventory

Edited by RZME

Share this post


Link to post
RZME ย ย 

- Added message dialog for when we run out of necessary items, since some people may be somewhat unfamiliar or incompetent regarding checking the log

2f900dcfa270aacd85262a91caa0d373.pngย 

Share this post


Link to post
bajumbo ย ย 
22 hours ago, RZME said:

You can just set your gear twice (same for magic and same for range) , I'll add an adjusted mage only strategy soon ๐Ÿ™‚

I've added range only/mage only support. Just set your gear twice. Strategy won't differ tho, needs to be adjusted in the coming weeks

ย 

thanks mate enjoying the script!ย 

ย 

make a fight caves botย  PLEASEEEEE need that fire cape!!!!!!

Share this post


Link to post
RZME ย ย 
Just now, bajumbo said:

ย 

thanks mate enjoying the script!ย 

ย 

make a fight caves botย  PLEASEEEEE need that fire cape!!!!!!

ย You guessed my next project rightย ๐Ÿ˜›

Share this post


Link to post
RZME ย ย 

Signatures have arrived!ย Get your own!

How?ย 

Paste this link:ย http://rzmescript.com/signature.php?playername="USER_NAME_HERE"

replace "USER_NAME_HERE" with your username

signature.php?playername=RZMEย 

ย 

Share this post


Link to post
nikeej4k ย ย 
Hello RZME I pass by here to say hello and value your work, thank you for being aware of creating the option "Only magic and hide behind the pillars" I think you would help many, greetings bro. Blessings for your day.

ย 

Share this post


Link to post
bluejames ย ย 

@RZMEย 

Add ornate pool/house stuff please. I have an ornate pool in my house I can lend you my account if needed.

ย 

Also can you make it so that it doesn't spend so much time idle? mine seems to waste hits just switching armors, maybe make it click back a bit more.

ย 

EDIT: It says I'm out of sharks every 10 or so kills and I have 1.2k banked

Edited by bluejames

Share this post


Link to post
RZME ย ย 
4 hours ago, bluejames said:

@RZMEย 

Add ornate pool/house stuff please. I have an ornate pool in my house I can lend you my account if needed

Add me on discord: rez7m#7555

ย 

4 hours ago, bluejames said:

Also can you make it so that it doesn't spend so much time idle? mine seems to waste hits just switching armors, maybe make it click back a bit more.

EDIT: It says I'm out of sharks every 10 or so kills and I have 1.2k banked

Updated

- Clicks about 200-300% more on zulrah

Edited by RZME

Share this post


Link to post
RZME ย ย 
4 hours ago, nikeej4k said:

Hello RZME I pass by here to say hello and value your work, thank you for being aware of creating the option "Only magic and hide behind the pillars" I think you would help many, greetings bro. Blessings for your day.


ย 

Will add it before this weekend!

Share this post


Link to post
RZME ย ย 

Made several efficiency updates.

Also removed screenshotting and replaced it by getting the pictures via a db so more efficient and smooth atm.

Mac users may experience some delay while loading since mac restricts saving images

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.